Policie

Oddělení pobytových agend Mladá Boleslav

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Policie ČR - Územní odbory Mladá Boleslav

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.