Katastrální úřady

Katastrální pracoviště Mladá Boleslav

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v resortu zeměměřictví a nabídku nepotřebného majetku.