Oborové asociace a komory

Okresní agrární komora Mladá Boleslav

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

ŠKODA AUTO a.s.

Unikátní projekt propojení novostaveb, historického kostela a kláštera, které nabízejí multifunkční využití. Prostory přednáškových sálů a atria lze využít jako zázemí pro koncerty, divadelní představení, talkshow nebo vzdělávací programy. Kostel svatého ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 07:30)

Svaz pěstitelů cukrovky Čech

Nabídka zastupování členů svazu vůči subjektům s republikovou i zahraniční působností. Svaz spolupracuje na přípravě koncepčních materiálů odvětví cukrovka-cukr, organizuje odborné semináře a řepařské dny a provádí kontrolní činnost při nákupu řepy v ...

Občanské sdružení mh2net,z.s.

Budujeme vlastní komunitní síť s přístupem na internet. Členům nabízíme možnost spolupodílet se na aktivitách sdružení.