Patentové kanceláře

Patentová a známková kancelář – Ing. Marcela Filipenská

Zajistíme Vaše vynálezy a patenty, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky. Nabízíme zastupování, poradenství, konzultace.

Ing. Václav Kratochvíl

Nabízíme služby patentové a známkové kanceláře.

Mgr. Jindřiška Šulcová

Nabízíme registraci ochranných známek, spravování známkového portfolia, obnovy ochranných známek, zastupování ve známkových sporech a další.