Advokáti a notáři

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci. Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol ...

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Záveská a spol., v.o.s.

Nabídka majetkového vyrovnávání a likvidací firem. Správce konkurzní podstaty. Fungujeme už přes 20 let. Za takto dlouhé období jsme nasbírali v této oblasti značné zkušenosti, které ve spojení s rozsáhlým zázemím advokátní kanceláře JUDr. Hany Záveské ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 10:00)

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Spolek založený skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich ...

Mgr. Jan Bažant, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na trestní, zdravotnické či pojišťovací právo. Provozuji generální praxi. Služby poskytuji rovněž v anglickém a německém jazyce. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním ...

JUDr. Petr Drábek

Nabízím služby advokátní kanceláře. Poskytuji právní poradenství.

JUDr. Ladislav Tolnay, advokát

Poskytuji advokátní služby - drobné porady bezplatně, zastupování před soudy, sepisování smluv kupních, darovacích. Nabízím vymáhání pohledávek, řešení majetkových sporů, rozvodové věci.

Mgr. Kateřina Vaňousková, advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní, trestní a pracovní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová, advokátka

Advokátka poskytuje právní služby v právu občanském, obchodním, rodinném, trestním, pracovním i veřejném, např. při sepisech smluv, převodech nemovitostí (včetně úschov), v soudních řízeních, při vymáhání pohledávek, v rozvodovém řízení. Kompletní poradenství …

JUDr. Markéta Ulmanová - advokátní kancelář

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech. …

JUDr. Tereza Podlipská, advokátka

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové a rodinné právo, rozvody i společné jmění manželů.

Mgr. Lenka Jindrová

Nabídka právních služeb a advokátní poradny.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Jan Schödlbauer

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, rodinné, trestní, daňové a pracovní právo.

JUDr. Vladimíra Feistauerová, advokátní kancelář

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na občanské, pracovní, rodinné a trestní právo.

JUDr. Václav Jansa, advokát

Nabídka právních služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního a stavebního práva a práv k nemovitostem.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Kamil Fotr, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, občanské, rodinné, pracovní a obchodní právo.

Mgr. Jan Tůma, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na generální praxi.

JUDr. Jiří Cehák

Nabídka advokátních služeb v oblasti generální praxe.

JUDr. Jan Veselý, Ph.D., advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a stavebního práva, konkursu, vyrovnání a likvidace.

Mgr. Ondřej Pivoňka, advokát

Zajišťování obchodní agendy v oblasti zakládání společností a zápisu do obchodního rejstříku včetně změny zápisu.

Mgr. Kateřina Lukešová

Nabídka právních služeb včetně zastupování před soudy, sepisování smluv a zakládání obchodních společností.

JUDr. Ludmila Puršlová, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva.

JUDr. Eduard Mertin

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního práva.

JUDr. Marek Jansta, LL.M.

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na ruské právo a generální praxi.

JUDr. Ladislav Semián, advokát

Nabídka právních služeb. obchodní právo, pracovní právo, občanské.

Mgr. Monika Hulová, advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského, obchodního a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Mgr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, evropského práva, trestního práva či daní a poplatků včetně práva slovenského.

Mgr. Petr Boubín

Nabízím komplexní právní poradenství v oblasti koupě a prodeje nemovitostí, občansko a obchodně právního řízení včetně vyhotovení návrhů a smluv.

JUDr. Radek Jonáš, Ph.D.

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Prodašice 2 +