Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Spolek založený skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich ...

Mgr. Jan Bažant, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na trestní, zdravotnické či pojišťovací právo. Provozuji generální praxi. Služby poskytuji rovněž v anglickém a německém jazyce. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním ...

JUDr. Petr Drábek

Nabízím služby advokátní kanceláře. Poskytuji právní poradenství.

JUDr. Ladislav Tolnay, advokát

Poskytuji advokátní služby - drobné porady bezplatně, zastupování před soudy, sepisování smluv kupních, darovacích. Nabízím vymáhání pohledávek, řešení majetkových sporů, rozvodové věci.

Mgr. Kateřina Vaňousková, advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní, trestní a pracovní právo.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová, advokátka

Advokátka poskytuje právní služby v právu občanském, obchodním, rodinném, trestním, pracovním i veřejném, např. při sepisech smluv, převodech nemovitostí (včetně úschov), v soudních řízeních, při vymáhání pohledávek, v rozvodovém řízení. Kompletní poradenství …

JUDr. Markéta Ulmanová - advokátní kancelář

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech. …

JUDr. Tereza Podlipská, advokátka

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové a rodinné právo, rozvody i společné jmění manželů.

Záveská a spol., v.o.s.

Nabídka majetkového vyrovnávání a likvidací firem. Správce konkurzní podstaty.

Mgr. Lenka Jindrová

Nabídka právních služeb a advokátní poradny.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Jan Schödlbauer

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, rodinné, trestní, daňové a pracovní právo.

JUDr. Vladimíra Feistauerová, advokátní kancelář

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na občanské, pracovní, rodinné a trestní právo.

JUDr. Václav Jansa, advokát

Nabídka právních služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního a stavebního práva a práv k nemovitostem.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 09:00)

Mgr. Kamil Fotr, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, občanské, rodinné, pracovní a obchodní právo.

Mgr. Jan Tůma, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na generální praxi.

JUDr. Jiří Cehák

Nabídka advokátních služeb v oblasti generální praxe.

JUDr. Jan Veselý, Ph.D., advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a stavebního práva, konkursu, vyrovnání a likvidace.

Mgr. Ondřej Pivoňka, advokát

Zajišťování obchodní agendy v oblasti zakládání společností a zápisu do obchodního rejstříku včetně změny zápisu.

Mgr. Kateřina Lukešová

Nabídka právních služeb včetně zastupování před soudy, sepisování smluv a zakládání obchodních společností.

JUDr. Ludmila Puršlová, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva.

JUDr. Eduard Mertin

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního práva.

JUDr. Marek Jansta, LL.M.

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na ruské právo a generální praxi.

JUDr. Ladislav Semián, advokát

Nabídka právních služeb. obchodní právo, pracovní právo, občanské.

Mgr. Monika Hulová, advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského, obchodního a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)