Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Spolek založený skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich ...

Mgr. Jan Bažant, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na trestní, zdravotnické či pojišťovací právo. Provozuji generální praxi. Služby poskytuji rovněž v anglickém a německém jazyce. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním ...

JUDr. Petr Drábek

JUDr. Petr Drábek

Nabízím služby advokátní kanceláře. Poskytuji právní poradenství.

JUDr. Ladislav Tolnay, advokát

Poskytuji advokátní služby - drobné porady bezplatně, zastupování před soudy, sepisování smluv kupních, darovacích. Nabízím vymáhání pohledávek, řešení majetkových sporů, rozvodové věci.

Záveská a spol., v.o.s.

Nabídka majetkového vyrovnávání a likvidací firem. Správce konkurzní podstaty.

Mgr. Lenka Jindrová

Nabídka právních služeb a advokátní poradny.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Jan Schödlbauer

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, rodinné, trestní, daňové a pracovní právo.

JUDr. Vladimíra Feistauerová, advokátní kancelář

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na občanské, pracovní, rodinné a trestní právo.

JUDr. Václav Jansa, advokát

Nabídka právních služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního a stavebního práva a práv k nemovitostem.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Mgr. Kamil Fotr, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, občanské, rodinné, pracovní a obchodní právo.

Mgr. Jan Tůma, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na generální praxi.

JUDr. Jiří Cehák

Nabídka advokátních služeb v oblasti generální praxe.

JUDr. Jan Veselý, Ph.D., advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a stavebního práva, konkursu, vyrovnání a likvidace.

Mgr. Ondřej Pivoňka, advokát

Zajišťování obchodní agendy v oblasti zakládání společností a zápisu do obchodního rejstříku včetně změny zápisu.

Mgr. Kateřina Lukešová

Nabídka právních služeb včetně zastupování před soudy, sepisování smluv a zakládání obchodních společností.

JUDr. Ludmila Puršlová, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva.

JUDr. Eduard Mertin

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního práva.

JUDr. Marek Jansta, LL.M.

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na ruské právo a generální praxi.

JUDr. Ladislav Semián, advokát

Nabídka právních služeb. obchodní právo, pracovní právo, občanské.

Mgr. Monika Hulová, advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského, obchodního a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

Mgr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, evropského práva, trestního práva či daní a poplatků včetně práva slovenského.

Mgr. Petr Boubín

Nabízím komplexní právní poradenství v oblasti koupě a prodeje nemovitostí, občansko a obchodně právního řízení včetně vyhotovení návrhů a smluv.

JUDr. Radek Jonáš, Ph.D.

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Prodašice 2+